Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Pedagog szkolny

Utworzono dnia 15.09.2020

Godziny pracy pedagoga szkolnego 
poniedziałek - 8.20 -11.00
wtorek - 8..0-9.00, 10.00-12.00
środa - 10.00-13.50
czwartek - 10.00-12.00


Kim jest pedagog ?
Jest to osoba, która może oferować czas i uwagę każdemu uczniowi, rodzicom, którzy potrzebują wsparcia. 

 • dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu własnych dzieci,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
 • rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów,
 • organizuje pomoc w wyrównywaniu braków wiadomości szkolnych,
 • organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
 • udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom,
 • dba o zapewnienie dożywiania,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do sądu dla nieletnich.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.