Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Historia szkoły

W 1949 roku rozpoczęto we Włodzieninie budowę nowej szkoły, która miała być oddana do użytku w 1950 roku. Było to trudne zadanie. Jedyny most na Troi, zdolny do udźwignięcia ciężaru materiałów budowlanych, został zniszczony w czasie wojny. W związku z tym transportowano je po prowizorycznych platformach. Prace budowlane odbywały się jedynie przy pomocy siły ludzkich rąk. Tam, gdzie nie sięgały pochylnie, budowniczy wnosili cegły na plecach. Uczniowie w tym czasie pobierali nauki w budynku dawnego klasztoru. W 1952/53 nastąpiła całkowita zmiana grona nauczycielskiego. Kierownictwo objął Władysław Wojtuś. Pracę swą zaczęli od przenoszenia sprzętu i dokumentacji szkoły ze starego budynku do nowo wybudowanej szkoły. Lżejsze sprzęty i pomoce dydaktyczne pomagali przenosić uczniowie, np. mapy, ławki. Po raz pierwszy oficjalnie progi nowej szkoły gromada roześmianych i wypoczętych uczniów przekroczyła 1 września 1953 roku. Do użytku zostały wówczas oddane 3 sale lekcyjne, gdzie później mieściło się przedszkole (wcześniej działało ono w budynku obecnej świetlicy wiejskiej oraz w dawnym klasztorze). Dzieci było 113 w siedmiu oddziałach a w skład Grona Pedagogicznego weszły: Stanisława Humeniuk, Maria Gredziuk i Julia Siudmak. W 1954 roku szkoła została całkowicie oddana do eksploatacji.

   

Powstała wówczas świetlica szkolna, a Wydział Oświaty w Głubczycach przekazał większą ilość pomocy naukowych. Pracownie techniczne wyposażono w maszyny do szycia, kuchenki, stoły i narzędzia stolarskie.

  

W bibliotece wzrosła liczba książek. Od samego początku zaczęły prężnie działać: harcerstwo, kółko sportowe oraz zespół artystyczny. Istniało także koło gospodarcze i recytatorskie. Wraz z upływem lat rosła liczba uczniów i nauczycieli. W latach 60. założono centralne ogrzewanie oraz przy pomocy członków Komitetu Rodzicielskiego postawiono betonowe ogrodzenie. W pracach brali udział dyrektor szkoły Władysław Wojtuś oraz pan Gramatyka, ówczesny woźny. W roku 1964 w szkole zorganizowano także kurs dokształcający, pozwalający uzyskać kwalifikacje absolwenta szkoły ludziom, którym uniemożliwiły to wydarzenia historyczne. W 1973 roku było aż 345 dzieci i 12 pedagogów. Duża ilość przyjezdnej młodzieży (dojeżdżającej z Jędrychowic, Lewic, Wódki, Wojnowic i Dzbanic) pociągnęła za sobą utworzenie w 1973/74 stołówki. Zlikwidowano również mieszkania nauczycielskie na II piętrze, przerobione na pracownie. W roku szkolnym 1974/75 powstało przy szkole boisko. Przy bardzo wydatnej pomocy pobliskich PGR-ów zniwelowano plac, zwieziono tłucznia i utwardzono.
 


Nadanie imienia szkole

Dnia 27 września 1975 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i przekazania sztandaru oraz miało miejsce odsłonięcie marmurowej tablicy z imieniem szkoły. Dyrektor szkoły Władysław Wojtuś został przy tej okazji odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Sztandar ten do dziś towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości. Jest on dumą uczniów i nauczycieli.


 

 

 

Hala Sportowa

Dnia 17 grudnia 1985 roku na walnym zebraniu rodziców zinicjatywy dyrektora szkoły Władysława Wojtusia postanowiono wybudować w czynie społecznym salę sportową dla młodzieży.Powołano Komitet Czynu Społecznego Budowy Sali Sportowej. Duży wkład pracy włożyły okoliczne Państwowe Gospodarstwa Rolne, Rolnicze Spółdzielnie oraz ludność miejscowości: Wódka, Jędrychowice, Lewice, Włodzienin. W 1986 roku opracowano dokumentację budowy, gromadzono pieniądze i materiały budowlane. W 1987 roku prace ruszyły na całego. Już 19 listopada 1988 roku sala gimnastyczna została oddana do użytku.
Odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez rzemieślników: - „Społeczeństwo, rzemiosło - młodzieży. 70 rocznica odzyskania niepodległości 1988”.Dyrektor Władysław Wojtuś został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

   

 

   


Powódź

Dnia 13.05.1996r. w wyniku gwałtownej ulewy i wylania rzeki Troi duża część Włodzienina została zalana. Powódź dotknęła również szkołę. Wszystkie pomieszczenia na parterze m.in. kuchnia, stołówka, Oddanie hali sportowej do użytku sala sportowa zostały zniszczone przez wodę. Parkiet z hali musiał być usunięty, jego miejsce zajęła podłoga ze sztucznego tworzywa. Usunięcie szkód wymagało ciężkiej pracy wielu osób.


Komputeryzacja szkoły

W roku 2000 dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz Radę Sołecką szkoła otrzymuje 15 tys. złotych na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki otrzymanym funduszom zakupiono 5 zestawów komputerowych. W 2001 roku szkoła przeszła gruntowny remont w wyniku którego na korytarzach położono kafelki i pomalowano wszystkie klasy. We wrześniu 2002 roku został złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o pozyskanie funduszy na sprzęt komputerowy. W grudniu 2002 roku szkoła otrzymała pozytywną odpowiedź, dzięki czemu zakupiono 5 dodatkowych zestawów komputerowych. W 2007 roku pozyskano nowe komputery i wtedy to w pracowni informatycznej było 12 stanowisk połączonych w sieć z dostępem do Internetu. Również w tym roku w bibliotece powstało Informatyczne Centrum Informacji Multimedialnej, które składa się z 4 komputerów. W 2010 roku za pozyskane fundusze w szkole doposażono dwie pracownie: przyrodniczą i językową. Pozyskano tablice multimedialne, projektory, tablety, zestawy do doświadczeń oraz mikroskopy.


Szkolne Echo

Od 2009 roku w szkole ukazuje się gazetka „Szkolne Echo”. Czasopismo rozprowadzane jest bezpłatnie w środowisku lokalnym. Dzieci, które piszą do gazetki poznają tajniki pracy dziennikarskiej, uczą się współpracy w grupie oraz korzystania z różnych źródeł informacji.
Szkolne pisemko informuje nas o wszystkich sukcesach odnoszonych przez naszych uczniów, o wydarzeniach i imprezach odbywających się w szkole. W ten sposób promujemy nasze działania w „naszej małej ojczyźnie”.

http://www.spwlodzienin.pl/pliki/obraz/pa250191-1540852097.jpg


Modernizacja szkoły. Szkoła dzisiaj

Przezostatnie lata wnętrza budynku przystosowano do współczesnych potrzeb i wymagań programowych. Zostały wyremontowane i doposażone następujące pracownie: pracownia
przyrodnicza, językowa, informatyczna, matematyczna,polonistyczna, trzy pracownie nauczania wczesnoszkolnego , pracownia plastyczno-techniczna, pracownia terapeutyczna, salagimnastyczna oraz świetlica. Pojawiły się projektory, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające pracę i naukę. Świetlica posiada część tradycyjną oraz „kinową”, gdzie uczniowie mogą prezentować swoje umiejętności z pomocą sprzętu audiowizualnego w czasie różnych imprez. Urządzane są również seanse filmowe. Generalny remont został wykonany w łazienkach chłopców i dziewcząt.
W 2013 roku odbył się kompleksowy remont szkoły - termomodernizacja. Zostały wymienione okna, drzwi, dach, centralne ogrzewanie, kanalizacja wodna. Budynek ocieplono i wykonano drenaż oraz założono instalację odgromową. Szkoła i hala zostały pomalowane. Za szkołą własnymi środkami utworzono boisko trawiaste z siatką zabezpieczającą okna, a przed bramą główną powstał parking. Teren wokół szkoły upiększają co roku dosadzane drzewa i krzewy.
Nasza szkoła wciąż zmienia się, aby sprostać potrzebom swoich uczniów. Powstała szatnia dla uczniów klas młodszych, a starsi otrzymali nowoczesne szafki z zamkami szyfrowymi. Ulepszono pracownię informatyczną.Z tyłu szkoły utworzono kolejny parking. W związku ze wzrostem liczby uczniów w wyniku reformy oświatowej zaprojektowano nowe trasy dowozów uczniów. Oprócz dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, w budynku szkolnym mieści się również biblioteka gminna, posiadająca wiele różnych książek oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Festyn Rodzinny w naszej szkole organizujemy od kilku lat. To wspólnie spędzone popołudnie to czas wzajemnego poznania się i integracji rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców wsi. To również czas sportowych zmagań, występów artystycznych uczniów i pogawędek przy ciastku, i kawie. Jednym z zaproszonych gości, był nasz absolwent Dawid Herbut, który od lat zmaga się z ciężką chorobą. Pozyskane w trakcie festynu pieniądze zostały przekazane na jego leczenie i rehabilitację. Dziękujemy wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego rodzinnego spotkania.

Bierzemy także udział w wielu projektach i akcjach. Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych z „Akademią Puchatka”, a o zdrowe nawyki starszych z programem „Bieg po zdrowie” –profilaktyczną akcją antynikotynową. W ramach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” nasi uczniowie otrzymują codziennie darmowe porcje mleka,a także pysznych owoców i warzyw. W połączeniu z programem „Śniadanie daje moc”, propagującym zdrowe nawyki żywieniowe, pozwalają one przekazać dzieciom pozytywne wzorce postaw prozdrowotnych.

Bożena Lewandowska

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.