Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Kalendarz imprez

Wrzesień 2022
września  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
24 września  Rajd rowerowy we współpracy z Branickim Towarzystwem Sportowym
30 września Dzień Chłopca

 

Październik 2022
 7 października Sprzątanie świata, Święto Pieczonego Ziemniaka
13 października Szkolny Dzień Edukacji Narodowej
14 października - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Posadzenie drzewka przez uczniów klasy pierwszej
26 października Szkolny Dzień Języków Europejskich
Spotkanie z misjonarzem
 Konkurs różańcowy
Dzień Papieski

31 października - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Listopad 2022
1 listopada - Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Rocznica Odzyskania Niepodległości
11 listopada - Narodowe Śwęto Niepodległości - dzień wolny od   zajęć dydaktycznych
Śniadanie Daje Moc
Otrzęsiny Pierwszoklasistów
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzień Życzliwości
30 listopada Andrzejki szkolne

 

Grudzień 2022
3 grudnia (sobota) Szkolny wyjazd do kina 
Dzień Patronki Szkoły + Mikołajki
Kiermasz charytatywny
Spotkanie wigilijne, Jasełka
Światełko betlejemskie

 

 

24 grudnia 2022 - 8 stycznia 2023
przerwa świąteczno-noworoczna

 

Styczeń 2023
Stop uzależnieniom
Zabawa choinkowa
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
"Niesiemy radość innym" we wspołpracy z DPS Dzbańce Osiedle (występy artystyczne)
Dzień Babci i Dziadka

 

13 - 26 lutego  FERIE ZIMOWE
 

Marzec 2023
21 marca  Światowy Dzień Zespołu Downa
Powitanie wiosny
Szkolny Dzień Talentów
Konkurs interdyscyplinarny dla klas I-III (gry logiczne)

 

Marzec/kwiecień 2023
Dni otwarte szkoły

 

Kwiecień 2023
Konkurs Pisanki Wielkanocnej
 - 10 kwietnia - Przerwa Wielkanocna

17-20 kwietnia Wycieczka klas VII-VIII do Szklarskiej Poręby
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

Maj 2023
Dzień inicjatyw uczniowskich
Dzień Konstytucji 3 Maja
1-3 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych
23-25 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty)

Dzień Strażaka
Dzień Matki i Ojca
Profilaktyka uzależnień
Turniej Trójmagiczny - Międzyszkolny konkurs wiedzy o książkach i filmach fantastycznych

 

Czerwiec
Śniadanie na trawie
8 czerwca - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dzień Dziecka - Dzień Sportu
Wycieczki klasowe

18 czerwca (niedziela) Festyn Rodzinny (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
23 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów

 


Zarządzenie Nr SPW.021.13.2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2022/2023

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

31 października 2022 r.
2 i 3 stycznia 2023 r.
4 i 5 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r. - weekend majowy
23, 24, 25 maja 2023 r. - egzaminy ósmoklasisty
9 czerwca 2023 r. - Boże Ciało

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września br. o ustalonych terminach dni wolnych.

§ 3

W dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła zapewnia dzieciom opiekę, jednakże nie zapewnia dowozu.

§ 4

Rodzice, chcąc pozostawić dzieci pod opieką Szkoły w dni wymienione w § 1. zobowiązani są do dowozu i odbioru dziecka do i z placówki oraz poinformowaniu dyrektora szkoły o tym zamiarze z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

Dni 4 oraz 5 stycznia sa dniami do odpracowania. Konkretne terminy zostaną uzgodnione z pracownikami oraz rodzicami i zostaną przekazane w póxniejszym czasie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.