Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Kalendarz imprez

Wrzesień 2023
września  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

19 września Sprzątanie świata, Święto Pieczonego Ziemniaka
 19 września Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską - Wróbel. „Presja a depresja”
29 września Dzień Chłopca
30 września  Rajd rowerowy we współpracy z Branickim Towarzystwem Sportowym
 września Spotkanie z biskupem

 

Październik 2023
13 października Szkolny Dzień Edukacji Narodowej
15 października Dzień Papieski
23 października Szkolny Dzień Języków Europejskich
? października Konkurs różańcowy
 października Posadzenie drzewka przez uczniów klasy pierwszej

 

Listopad 2023
1 listopada - Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2,3 listopada - 
 dni wolne od zajęć dydaktycznych
11 listopada - Narodowe Śwęto Niepodległości 
? listopada Śniadanie Daje Moc
? listopada Otrzęsiny Pierwszoklasistów
? listopada Dzień Życzliwości
? listopada Andrzejki szkolne

 

Grudzień 2023
Dzień Patronki Szkoły + Mikołajki
? grudnia Kiermasz świąteczny
? grudnia Spotkanie wigilijne, Jasełka
? grudnia Światełko betlejemskie
 

23 grudnia 2022 - 2 stycznia 2024
przerwa świąteczno-noworoczna

 

Styczeń 2024
? stycznia Stop uzależnieniom
? stycznia Zabawa choinkowa
? stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
? stycznia "Niesiemy radość innym" we wspołpracy z DPS Dzbańce Osiedle (występy artystyczne)
? stycznia Dzień Babci i Dziadka
 

16 - 28 stycznia - FERIE ZIMOWE
 

Marzec 2024
21 marca  Światowy Dzień Zespołu Downa

? marca  Powitanie wiosny
? marca  Szkolny Dzień Talentów
? marca  
 

Marzec/kwiecień 2024
 Dni otwarte szkoły
 Konkurs Pisanki Wielkanocnej 
 

28 marca - 02 kwietnia - Przerwa Wielkanocna
 

Kwiecień 2024
? kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
? kwietnia "Bystrzak!". Konkurs interdyscyplinarny dla klas I-III (gry logiczne)
 

Maj 2024
? maja Dzień inicjatyw uczniowskich
? maja Dzień Konstytucji 3 Maja
1-3 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych
14-16 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty)

? maja Dzień Matki i Ojca
? maja Profilaktyka uzależnień
? maja Rajd rowerowy "Tam gdzie rosną stokrotki"
? maja Turniej Trójmagiczny - Międzyszkolny konkurs wiedzy o książkach i filmach fantastycznych
30 maja - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Czerwiec 2024
? czerwca Śniadanie na trawie
9 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

? czerwca Dzień Dziecka - Dzień Sportu
? czerwca (niedziela) Festyn Rodzinny 
? czerwca Piknik strażacki
21 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów

 


Zarządzenie Nr ZSPW.021.3.2023
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodzieninie
z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2023/2024

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

2, 3 listopada 2023 r.
29, 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r. - weekend majowy
14, 15, 16 maja 2024 r. - egzaminy ósmoklasisty
31 maja 2024 r. 

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września br. o ustalonych terminach dni wolnych.

§ 3

W dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła zapewnia dzieciom opiekę, jednakże nie zapewnia dowozu.

§ 4

Rodzice, chcąc pozostawić dzieci pod opieką Szkoły w dni wymienione w § 1. zobowiązani są do dowozu i odbioru dziecka do i z placówki oraz poinformowaniu dyrektora szkoły o tym zamiarze z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

Dni 4 oraz 5 stycznia sa dniami do odpracowania. Konkretne terminy zostaną uzgodnione z pracownikami oraz rodzicami i zostaną przekazane w póxniejszym czasie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.