Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Kalendarz imprez

Wrzesień
3.09.2018 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego
Pasowanie kl. I
22.09.2018 r. - Rajd rowerowy
30.09.2018 r. - Dzień Chłopca

Październik
2018 r. - Dzień życzliwości

Listopad
09.11.2018 r. - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
29.11.2018 r. - Impreza andrzejkowa

Grudzień
6.12.2018 r. - Mikołajki, Dzień Patrona
Grudzień 2018 r. - Kiermasz Świąteczny
21.12.2018 r. - Wigilia szkolna, jasełka

Styczeń
24.01.2019 r. - Zabawa choinkowa
Styczeń/luty 2019 r. - Dzień Babci i Dziadka

Marzec
8.03.2019 r. - Dzień Kobiet
21.03.2019 r. - Święto Wiosny i Dzień Talentów

Marzec/kwiecień - Zielona szkoła

Maj
- Dzień Matki i Ojca
Maj/czerwiec - Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia

Czerwiec
- Festyn Rodzinny
21.06.2019 r. - Zakończenie roku szkolnego

 


Zarządzenie Nr SPW.021.13.2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
z dnia 26 września 2020r.
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2020/2021

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

12 i 13 listopada 2020 r.
4 i 5 stycznia 2021 r.
25 maja 2020 r. - egzaminy po 8 klasie
26 maja 2020 r. - egzaminy po 8 klasie
27 maja 2020 r. - egzaminy po 8 klasie
4 czerwca 2021 r.

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września br. o ustalonych terminach dni wolnych.

§ 3

W dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła zapewnia dzieciom opiekę, jednakże nie zapewnia dowozu.

§ 4

Rodzice, chcąc pozostawić dzieci pod opieką Szkoły w dni wymienione w § 1. zobowiązani są do dowozu i odbioru dziecka do i z placówki oraz poinformowaniu dyrektora szkoły o tym zamiarze z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.