Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Oferta

 Nasza szkoła jest niewielka, ale stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności, ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie pedagoga szkolnego oraz logopedy, zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości:

 • Bogata baza szkoły wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi
 • Wykwalifikowana kadra nauczycielska z szeroką gamą pomysłów i dużym doświadczeniem
 • Wyremontowana, nowoczesna pracownia informatyczna
 • Pracownia plastyczno - techniczna, przystosowana do zajęć kulinarnych
 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (projektory, tablice interaktywne)
 • Doskonale wyposażona świetlica ze sprzętem audiowizualnym
 • Tzw. cicha świetlica do cichej pracy i odpoczynku
 • Od 2018 r. - dziennik elektroniczny
 • Udział w projektach edukacyjnych
 • Sala gimnastyczna, boisko asfaltowe, zielone boisko z murawą
 • Sala integracji odruchów

    

 • Biblioteka z czytelnią i dostępem do internetu
 • Świetlica - czynna od 8.00 do 15.00
 • Stołówka
 • EEG Biofeedback
 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne)
 • Zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 • Zajęcia indywidualne rozwijające zdolności
 • Udział uczniów w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych
 • Opieka pedagoga szkolnego i logopedy
 • Samorząd Uczniowski pozwalający uczniom wykazywać się zdolnościami organizacyjno-twórczymi
 • Zielona Szkoła dla klas V - VIII,
 • Wycieczki
 • Wyjazdy rekreacyjne w ciągu roku szkolnego (np. basen, rajdy rowerowe)
 • W ramach ferii zimowych organizowane są dodatkowe zajęcia (np. dzień zabaw na sali gimnastycznej - zamek dmuchany, warsztaty językowe, jednodniowe wycieczki)
 • Przyjazna, rodzinna atmosfera
 • Liczne imprezy okolicznościowe (Dzień Życzliwości, Dzień Talentów, Festyn Rodzinny itp.)
 • Zapewnione dowozy autobusem szkolnym do szkoły i do domu.

  

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.